Aangesloten bij schapenbegrazing.nl
Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Werkwijze

De unieke expertise van De Wassum leidt in veel natuurterreinen tot goede resultaten.
Ketlikerheide04Bij Wylde Weide werken we op basis van de unieke expertise van ons Limburgse collegabedrijf De Wassum. De Wassum heeft jarenlange ervaring met begrazing en in die tijd effectieve en ecologisch onderbouwde begrazingsmethoden ontwikkeld.

Het onderliggende principe is als volgt: door gedurende korte tijd stevig te begrazen en de vegetatie vervolgens rust te gunnen veranderen de concurrentieverhoudingen in de zode. Dit leidt tot minder gras en meer kruiden, wat zorgt voor meer bloei en meer kleur.
De herder kan de begrazing met hulp van zijn hond verder sturen door op sommige plekken meer of minder te begrazen. Ook wordt gebruik gemaakt van tijdelijke afrasteringen met zogenaamde flexinetten. Welke (mix) van deze begrazingsmethoden het beste past is afhankelijk van het terrein en het nagestreefde terreinbeeld.

Samen met de opdrachtgever bekijken we de terreinen en bespreken we de natuurdoelen. Daarna komen we met een gedegen advies: een voorstel voor de begrazingsdruk, werkwijze en begrazingstijdstippen.
Wylde Weide werkt bij voorkeur met meerjarige projecten.  Terreinbeheer is namelijk een kwestie van lange adem. Het resultaat van schapenbegrazing mag dan deels al direct zichtbaar zijn, de ontwikkeling van de vegetatie en daarbij horende fauna als vlinders, vogels en hagedissen laat doorgaans langer op zich wachten.
Wylde Weide | Aengwirderweg 261 | 8458 BE Tjalleberd | t (0513) 529682 | m (06) 52650727
© 2024 Wylde Weide | Powered by knoop.frl