Aangesloten bij schapenbegrazing.nl
Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Onze kuddes

's Zomers hebben we vier volledige kuddes aan het werk in Noord-Nederland. Hieronder leest u waar en hoe.

Ketlikerheide18Meppel

Al jaren is onze stadskudde een vertrouwd verschijnsel in Meppel. De kudde graast onder meer in de wijk Berggierslanden, Hesselingenpark, Reestpark, Noorderpark en het ringpark bij de wijk Oosterboer. Daarnaast graast de kudde ook op twee plaatsen in buurdorp Nijeveen.

Drachten

In Drachten werken twee stadskuddes. De ene kudde begraast de kaden van het oude riviertje de Drait, aan beide zijden omgeven door woonwijken. De andere is actief in de natuurlijke zoom rond de wijk De Sanding. Met een kleine kudde begrazen we in de zomer ook terreinen bij de Blauwe Dobbe in Houtigehage, bij het Karmelklooster in Drachten en in Nijtap. 

Leeuwarden
In het zuidelijke deel van Leeuwarden, in de nieuwe wijken bij Goutum en Hempens/Teerns onderhoud een kudde van ons de natuurlijke graslanden, bijvoorbeeld 'de heuvel' bij de Maximaschool, graslanden langs het Harinxmakanaal en de zoomdijk onder de Teernser Wielen.
Ook het begrazingswerk in de Groene Ster en Cammingaburen is een activiteit van Wylde Weide. Stadsherder Sam Westra van De Groene Oase voert dit werk zelfstandig uit.

It Fryske Gea
In Zuidoost Friesland liggen prachtige heideterreinen in het Katlijker Skar en bij de Schapedobbe bij Elsloo. Met een gehoede kudde onderhouden we deze heides voor It Fryske Gea. 


Wylde Weide | Aengwirderweg 261 | 8458 BE Tjalleberd | t (0513) 529682 | m (06) 52650727
© 2024 Wylde Weide | Powered by knoop.frl