Aangesloten bij schapenbegrazing.nl
Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Natuurbeheer met schapen

Natuurbeheer met schapen is sterk in opkomst. Natuurbeheerders achten het nut van begrazing inmiddels bewezen als middel om meer structuur en variatie te bereiken in terreinen.

Ketlikerheide21Gemeenten en waterschappen zijn er bij het beheer van openbaar groen en dijken steeds meer op uit het nuttige en recreatieve met een natuurlijke aanpak te verenigen: Inzet van een trekkende schaapskudde past daar bij uitstek bij!

Hèt argument voor het gebruik van een schaapskudde is de bijdrage aan de versterking van de ecologische groenstructuur in een gebied. Via de vacht, de hoeven en de mest transporteren de schapen zaden van planten en kruiden van het ene naar het andere terrein.

Zo telden onderzoekers al eens duizenden zaden, vruchten, en delen van planten in de wol van een schaap. In de keutels vonden ze 273 kiemplanten van 27 bloemplanten. In aarde tussen de klauwtjes werden nog eens 48 soorten bloemplanten aangetroffen. Sommige zaden bleken al 7 maanden lang in de vacht aanwezig.
Een trekkende schaapskudde is daarmee in staat zaden over meer dan 100 kilometer verspreiden.

Zodoende verbindt een kudde de terreinen waar wordt gewerkt aan elkaar als een ecologisch lint. Soorten die in het ene terrein voorkomen, duiken ook op in andere gebieden waar de kudde werkt. Dat sluit perfect aan bij het streven naar herstel van ecologische verbindingszones, een belangrijke prioriteit in het Nederlandse natuurbeleid.

Wylde Weide | Aengwirderweg 261 | 8458 BE Tjalleberd | t (0513) 529682 | m (06) 52650727
© 2022 Wylde Weide | Powered by knoop.frl